امروز چهارشنبه 9 مهر

آموزش تغذیه ایمیل سامانه حقوق کتابخانه سمینارها

اطلاعیه بسیارمهم در خصوص پرداخت علی الحساب شهریه ترم جدید

قابل توجه کلیه دانشجویان
اطلاعیه بسیار مهم در خصوص زمان و نحوه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

رعایت نکات ذکر شده در اطلاعیه الزامی است و عدم عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد
اطلاعیه مهم در خصوص تکمیل فرم های شناسنامه سلامت جهت دانشجویان ورودی سال 93

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی سال 93
اطلاعیه نحوه رزو غذا در اتوماسیون تغذیه دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی
دانشجویان متقاضی استفاده از تخفیفات شهریه

قابل توجه کلیه دانشجویان
ساعات سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان
ثبت نام بدون آزمون

ثبت نام در 21 رشته بدون آزمون
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 به شرح پیوست می باشد
جدول برنامه ریزی پیشنهادی جهت انتخاب واحد دانشجویان کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

دانشجویان حتما قبل از انتخاب واحد برنامه پیشنهادی را مطالعه فرمایید

استخر

ثبت نام